logo

Rozwój i promocja sektora VET w Polsce

“Jak promować i prowadzić klasę patronacką w warunkach polskich na podstawie doświadczeń krajów Liechtenstein, Szwajcaria i Niemcy.”
Pod takim hasłem Centrum Badań, będące w strukturach Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we współpracy z Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Instytut Analiz Rynku Pracy i WorldSkills Liechtenstein opracowuje strategię, rozwoju i popularyzacji szkolnictwa zawodowego pod kątem powiatu wrzesińskiego.
Opracowana strategia będzie planem do wdrożenia dla innych jednostek, do prowadzenia klas patronackich przez szkoły i przedsiębiorstwa.

Projekt ma na celu:

 • rozwój kształcenia zawodowego wobec zmieniających się potrzeb ekonomicznych i społecznych
 • wzmacniane współpracy pomiędzy edukacją a przedsiębiorcami
 • rozwój edukacji włączającej
 • rozwój organizacji i zarządzania pomiędzy instytucjami edukacyjnymi
 • rozwijanie współpracy międzysektorowej
 • otwarcie na współpracę i wymianę dobrych praktyk.

Więcej informacji na stronie internetowej:
https://edunet-poland.pl/rozwoj-i-promocja-sektora-vet-w-polsce/?fbclid=IwAR2am8goBV9JyHYggZlc57LwhTihI5Wu2e-kMSOXGqAlfCEy726eBgqqnCc

IMG_5850

17 grudnia w CBiRNT mieliśmy przyjemność gościć samorządowców i pracowników oświaty z Warszawy i Gniezna. Odwiedzili nas przedstawiciele Biura Edukacji oraz Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz kierownictwo warszawskiego Technikum Mechatronicznego nr 1. Pierwszą stolicę Polski reprezentował wiceprezydent miasta Pan Jarosław Grobelny. Dodatkowo mieliśmy okazję porozmawiać z prokurentem Stolicy Experymentu – p. Michał Sękowski.
Okazuje się, że problemy i wyzwania dotyczące kształcenia zawodowego we Wrześni, Gnieźnie i Warszawie są bardzo podobne. Goście ze stolicy zainteresowali się m.in. dualnym nauczaniu w ZSP oraz wiele innych rozwiązań stosowanych w naszym powiecie.
Podobne spotkanie odbyło się także 12 stycznia, jednak w innym składzie. Wzięli w nim udział przedstawiciele średzkiego powiatu, starosta Ernest Iwańczuk oraz dyrektor Zespołu Szkół rolniczych w Środzie Wlkp p. Ewelina Zawielak

 

 

zdjecie główne

Centrum Badań wchodzi na kolejny poziom

Dla naszego społeczeństwa pandemia to trudny okres, pełen ograniczeń, zakazów i nakazów.

Przyszedł jednak czas, w którym kolejny raz jako placówka możemy okazać nasze wsparcie i udowodnić, że dobro nas wszystkich nie jest nam obojętne.

Jako zespół i każdy indywidualnie, odpowiadający za rozwój i edukację naszych partnerów, jesteśmy poruszeni panującą w kraju sytuacją, a odpowiedzialność społeczna to postawa, na której propagowaniu bardzo nam zależy.

Dlatego zapadła decyzja o przyłączeniu się do akcji szczepień przeciwko Covid-19, tym samym w placówce, w specjalnie zaadoptowanej części budynku uruchomiony został masowy punkt szczepień.

Od 5 maja z sukcesem funkcjonuje nasz punkt, w którym tylko pierwszego dnia udało się zaszczepić blisko 300 osób.

Otwarcie takiego punktu budzi w nas nadzieję na szybki powrót do normalności, gdyż mam świadomość, że nic nie ma takiej wartości jak zdrowie.

Źródło: www.radiowrzesnia.pl

financial-equalization-1015266_1920

Wsparcie firm z sektora MŚP w zakupie maszyn i urządzeń

Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii jak zawsze wspiera wszelkiego rodzaju inicjatywy mające na celu podnoszenie poziomu zaawansowania technologicznego Polskich firm,

dlatego wszystkie firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowane zakupem maszyn i urządzeń, które posłużą procesowi transformacji cyfrowej, automatyzacji czy robotyzacji,

zapraszamy do kontaktu z Polskim Funduszem Rozwoju S.A., który bardzo chętnie wesprze firmy w zakupie danego sprzętu.

Maksymalne dofinansowanie może wynieść nawet 800 000zł.

Wkład własny to minimum 15%.

Ważne daty by uzyskać dofinansowanie to:

 • ogłoszenie konkursu: 22 marca 2021
 • start składania wniosków: 28 kwietnia 2021
 • koniec przyjmowania wniosków: 30 czerwca 2021

Więcej informacji:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/przemysl-4-0

zdj.główne

Dofinansowanie na szkolenia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

Jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą i zależy Tobie na rozwoju Twoich pracowników, a może i własnym,

ten artykuł jest skierowany właśnie do Ciebie!

W ramach KFS możesz zrealizować dowolnie wybrane szkolenie w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii,

pomożemy Tobie wybrać szkolenie i tak dobrać jego program, by w 100 % spełnił Twoje oczekiwania.

Co to jest Krajowy Fundusz szkoleniowy?

Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część Funduszu Pracy przeznaczona na wsparcie pracodawców inwestujących w kształcenie ustawiczne pracowników  i swoje własne.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

Nie ma jednak znaczenia, czy zatrudnieni są oni na umowę na czas nieokreślony, określony, pełen etat lub tylko na część etatu.

Kogo nie obejmuje wsparcie w ramach KFS?

Ze wsparcia środkami KFS nie może skorzystać osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniającą żadnego pracownika

lub np. zatrudniająca wykonawców na podstawie umowy o dzieło.

Wysokość wsparcia dla firm z KFS

 • Jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą i chcesz skorzystać z dofinansowania możesz ubiegać się nawet o 100% zwrotu ze środków KFS.
 • jeśli jesteś właścicielem małego lub średniego przedsiębiorstwa i chcesz zainwestować w rozwój zawodowy swoich pracowników,

bądź samem skorzystać z takiej szansy, masz możliwość odzyskania nawet 80% zainwestowanej kwoty.

Od wniosku do realizacji – krok po kroku

 • Pracodawcy zainteresowani ubieganiem się o środki na dofinansowanie szkoleń z KFS w 2021 roku powinni skontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy właściwym dla siedziby firmy lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,

aby uzyskać właściwy formularz. Wnioski należy składać zgodnie terminami naboru określonymi przez PUP – Powiatowy Urząd Pracy.

Warto wiedzieć, że każdy PUP ma prawo do wyznaczenia szczegółowych zasad przyznawania środków w oparciu potrzeby lokalnego rynku pracy.

Wszelkie indywidualne zasady określone są w regulaminie danego rzędu. Warto byś zapoznał się z nimi w pierwszej kolejności, upewnisz się bowiem, że spełniasz normy wyznaczone przez Twój Urząd

Szczegóły:

https://psz.praca.gov.pl/-/918355-jak-mozna-starac-sie-o-dofinansowanie-ksztalcenia-ustawicznego-z-kfs-

 • Powiatowy Urząd Pracy w ciągu 30 dni wydaje decyzję o przyznaniu dofinansowania.    
 • Po otrzymaniu pozytywnej decyzji podpisywana jest umowa z PUP
 • Przelew środków finansowych na wskazane we wniosku konto bankowe
 • Realizacja wybranego szkolenia   
 • Rozliczenie z firmą szkoleniową za pośrednictwem otrzymanych w ramach KFS środków

Źródło:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

police-869216_1280

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W miniony piątek tj. 03.12.2020 o godz. 10:30 odbyło się otwarcie ofert,

będących odpowiedzią na ogłoszenie o zamówieniu na usługę świadczenia ochrony mienia w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem:

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej – Zamówienia Publiczne | BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Powiatu Wrzesińskiego (wrzesnia.powiat.pl)

IMG_20201120_123908

Dwa nowe stanowiska w strefie zrobotyzowanej Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii

Równo 2 tygodnie temu ruszyła budowa dwóch nowych stanowisk stacji zrobotyzowanych.

Firma Astor zbudowała i przekazała w tak krótkim czasie kompletną instalację.

Pierwsza ze stacji realizuje technologię spawania na robocie. Jest to technika, która na dobre zadomowiła się w przemyśle, a jakość spawów i ich powtarzalność jest na nieosiągalnym dla ludzkiej ręki poziomie.

Druga stacja przybliża wielofunkcyjność robotów. Muliti-stacja pozwala zrozumieć jak szerokie zastosowanie ma robotyzacja w procesie produkcyjnym.
Łącznie z istniejącymi już robotami Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii posiada 5 robotów Kawasaki Robotics , 2 ABB Robotics i 1 MiR Robots Southern Europe & MEA.

Razem zwiększamy wskaźnik gęstości robotów przemysłowych w Polsce. W tej chwili mamy 42 roboty na 10 tyś. pracowników przy średniej europejskiej 114.

police-869216_1280

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę Ochrony mienia

Serdecznie zapraszamy do udziału w przetargu dotyczącym świadczenia usług Ochrony dla Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

Wszelkie dokumenty oraz treść ogłoszenia znajdują się pod poniższym linkiem:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną – Zamówienia Publiczne | BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Powiatu Wrzesińskiego (wrzesnia.powiat.pl)

IMG_4998

Projekt „Deszczówka” w CBiRNT

Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii realizuje projekt budowy systemu nawadniania współfinasowany przez samorząd województwa wielkopolskiego w ramach programu pod nazwą „Deszczówka.

Dotacja, którą powiat wrzesiński pozyskał z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wynosi 46 439 zł.

Inwestycja jest nie tylko ekonomiczna ale i ekologiczna. Montaż systemu ma zakończy się w najbliższych dniach.