Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

Postępowanie prowadzone jest na platformie: 
 https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Bezpośredni adres postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dae5f354-efdc-11ed-9355-06954b8c6cb9

Dzień z Laboratoriami Przyszłości w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii

     Dnia 7 marca 2023 roku, W Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii gościliśmy uczniów z kilku szkół podstawowych z powiatu wrzesińskiego podczas wydarzenia pn. “Dzień  z Laboratoriami Przyszłości”. W wydarzeniu wzięło udział około 150 uczniów z opiekunami.

     Podczas warsztatów gościliśmy między innymi Panią Justynę Orłowską – Pełnomocniczkę Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech i Pełnomocniczkę Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej oraz Dyrektora Centrum Transformacji Cyfrowej w Ministerstwo Edukacji i Nauki – Mateusza Rafała.  Nie zabrakło również Starosty Wrzesińskiego Pana Dionizego Jaśniewicza oraz Naczelnika Wydziału Oświaty we Wrześni – Pani Olgi Kośmińska-Giera.  Wszystkich gości przywitał i oprowadził po placówce Pan Tomasz Mackiewicz – Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej.

    Wydarzenie to jest skierowane do szkół, które zgłosiły się do projektu Mobilne Laboratoria Przyszłości i ma na celu przeprowadzenie warsztatów związanych z nowoczesną technologią, takimi jak druk 3D, elektronika, sztuczna inteligencja czy roboty edukacyjne.

    Projekt Mobilne Laboratoria Przyszłości wystartował we wrześniu 2022 roku i mogą wziąć      w nim udział szkoły  w całym kraju. W Wielkopolsce warsztaty zorganizowano już w 87 szkołach, w 59 gminach i w 32 powiatach.

     Zaproszeni do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii uczniowie zostali podzieleni na grupy tematyczne, w których realizowane były warsztaty pn.:

 • Gesty – wprowadzenie do sztucznej inteligencji
 • Druk 3D
 • LEGO Spike Prime i Roboty Dash w obliczu wyzwań
 • Świat w goglach VR
 • Cyberbezpieczeństwo i Minecraft

     Warsztaty w sali „Gesty”, wprowadzającej do sztucznej inteligencji pokazały dzieciom, że konkretny gest odpowiada za konkretne działanie sztucznej inteligencji.

     W sali Drukarek 3D nasi goście poznali historię drukarek 3D, z czego tworzone są wydruki, jak tworzy się takie wydruki i do czego mogą służyć. Jednym z ciekawszych aspektów drukarek 3D jest możliwość wykorzystania technologii w wielu gałęziach przemysłu, począwszy od medycznego, przez motoryzacyjny, na lotniczym kończąc.

     Warsztaty w sali pn. „LEGO Spike Prime i Roboty Dash w obliczu wyzwań” przyniosły dzieciom wiele wrażeń. Prawidłowo wykonane zadanie skutkowało ruchem skonstruowanego wcześniej robota z klocków LEGO, natomiast Roboty Dash miały poruszać się zgodnie z wyznaczoną trasą.

    Ostatnie warsztaty dot. Minecfraft wprowadziły dzieci w świat programowania poprzez grę. Dzieci połączono w pary tak, aby osoby, które miały już doświadczenie w grze Minceraft i uważały się za „specjalistów” pracowały z dziećmi, które nie miały okazji poznać tej gry lub uważały, że nie znają jej wystarczająco dobrze. Takie połączenie pozwoliło na wejście „specjalistów” w rolę „nauczyciela”, a efekty pracy przerosły oczekiwania prowadzącego. Dzieci wykazały się niebywałą wiedzą, doświadczeniem i z dużym zaangażowaniem dzieliły się z kolegami swoimi spostrzeżeniami.

     Wszystkie wydarzenia organizowane w ramach „Dzień z Laboratoriami Przyszłości” mają na celu pokazanie dzieciom, że nauka nie musi być nudna, że możemy uczyć się poprzez gry i zabawy. 

Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego

Dnia 26.01.2023 r. w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii odbyła się konferencja współorganizowana z Polsko – Niemiecką Izbą Przemysłowo Handlową (AHK). Konferencja została zrealizowana w ramach projektu „Rozwój i promocja sektora VET w Polsce. Jak promować i prowadzić klasę patronacką w warunkach polskich na podstawie doświadczeń krajów Liechtenstein, Szwajcaria i Niemcy”. Podczas Konferencji poruszone zostały głównie tematy związane z poprawą jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego, ale również kształcenia ustawicznego. Mówiono między innymi o modelach kształcenia zawodowego czy finansowaniu kształcenia dualnego. Ważnym elementem Konferencji był panel dyskusyjny, w którym czynny udział wzięli wszyscy zaproszeni goście chętnie dzielący się swoją wiedzą i doświadczeniem.  

© 2020 CBiRNT. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nieodpłatne poradnictwo na terenie powiatu wrzesińskiego

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA NA TERENIE POWIATU WRZESIŃSKIEGO
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, którą zgodnie z art. 8a ust. 1 sporządza i aktualizuje starosta. Listę udostępnia się wykonawcom do wykorzystania przy realizacji postanowień art. 5 ust. 4 ustawy (przekierowanie klienta do darmowego poradnictwa specjalistycznego, gdy jego problem ma charakter złożony).
Ponadto Listę udostępnia się w punktach na tablicy ogłoszeń w poczekalni, publikuje się w BIP, na stronach internetowych urzędu starostwa i urzędów gmin oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób, a także przynajmniej raz do roku Listę udostępnia się w lokalnych środkach masowego przekazu.
Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi.
Na poniższym wykazie ujęto także krajowe infolinie tematyczne i innych formach porad świadczonych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (patrz § 5 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia), jako formy poradnictwa również łatwo dostępnego dla mieszkańców powiatu. Aktualne i rzeczywiste dane zostały podane jako ostatnie w danej kategorii tematycznej.

 

CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1:
  NAZWA JEDNOSTKI

ZAKRES

PORADNICTWA

ADRES TELEFON

DOSTĘPNOŚĆ

dni i godziny

WWW

e-mail

KRYTERIA DOSTĘPU

RODZINNE

1. Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni Poradnictwo
w ramach pracy socjalnej

ul. Fabryczna 14

62-300 Września

61 640 72 00

Poniedziałek:

08.00-16.00

Wtorek – piątek:
07.00-15.00

opswrz@wrzesnia.pl Osoby kierowane przez pracowników socjalnych i Zespół Interdyscyplinarny
2. Punkt Konsultacyjny przy Komisji ds.  PiRPA w Pyzdrach Porady dla osób
z problemem rodzinnym

Budynek niepublicznego zakładu lekarskiego

„PRO FAMILIA”

ul. Rynek 5

62-310 Pyzdry

516 409 212 Każda środa
15.30 – 17.30
  Ogólnodostępna usługa dla osób potrzebujących poradnictwa i chcące skorzystać z oferowanej pomocy

PSYCHOLOGICZNE

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni Poradnictwo psychologiczne – dyżury psychologów

ul. Wojska Polskiego 1

62-300 Września

 61 640 45 65

Poniedziałek-piątek

7.30-15.30

Każda 1 i 3 środa miesiąca
14.00-18.00,

każdy 4 poniedziałek miesiąca
15.30-18.30

www.pcprwrzesnia.pl

sekretariat@pcprwrzesnia.pl

Bez ograniczeń
4.

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

(zlecenie NFZ)

Kryzysy psychiczne,

stany depresyjne, myśli samobójcze

Fundacja ITAKA

skr. pocztowa 127
00-958 Warszawa 66

800 70 22 22

bezpłatna infolinia

24  godz. przez

7 dni w tygodniu

www.liniawsparcia.pl

porady@liniawsparcia.pl

Dla osób  będących w kryzysie

psychicznym

5. Punkt Konsultacyjny działający w ramach poradnictwa rodzinnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni Poradnictwo psychologiczne – dyżury psychologów

Ośrodek Wspomaganie Dziecka i Rodziny Plac Reymonta 5

62-306 Kołaczkowo

61 640 45 65

Poniedziałek-piątek

7.30-15.30

Każda 4 środa miesiąca 16.15-18.15

www.pcprwrzesnia.pl

secretariat|@pcprwrzesnia.pl

Bez ograniczeń

POMOC SPOŁECZNA

6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni Zespół Konsultacyjny Ośrodka Interwencji Kryzysowej – zespół specjalistów: terapeuta rodzinny, terapeuta systemowy, psycholog, policjant

ul. Wojska Polskiego 1

62-300 Września

parter:

gabinet psychologa

61 640 45 65

Poniedziałek-piątek

7.30-15.30

Każda środa miesiąca 15.30-17.30 www.pcprwrzesnia.pl  
7 Urząd Gminy
w Kołaczkowie
Poradnictwo prawne

Urząd Gminy Plac Reymonta 3

62-306 Kołaczkowo

61 438 53 25 Poniedziałki, środy i piątki
08.00 -15.00
  Bez ograniczeń
8. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli Psycholog, prawnik

ul. Dworcowa 12,

62-330 Nekla

61 438 64 72 Psycholog – 1 x w miesiącu,
Prawnik – 2 x w miesiącu
mgops@gminanekla.pl  
9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni Pomoc społeczna, przeciwdziałanie przemocy domowej oraz interwencja kryzysowa – Zespół konsultacyjny
w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej – dyżur psychologa, psychoterapeuty systemowego, pedagoga i terapeuty systemowego oraz policjanta
Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny Plac Reymonta 5 62-306 Kołaczkowo

61 640 45 65

Poniedziałek-piątek

7.30-15.30

Każda środa miesiąca 15.30-17.30

www.pcprwrzesnia.pl

sekretariat@pcprwrzesnia.pl

Bez ograniczeń

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

10.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Kołaczkowie

Gminny Punkt Informacyjno  – Konsultacyjny Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Poradnictwo, psychologiczne,

terapia uzależnień

Urząd Gminy Plac Reymonta 3

62-306 Kołaczkowo

61 438 55 10 1 i 3 środa miesiąca
18.00 – 20.00
profilaktyka@kolaczkowo.pl Bez ograniczeń
11. Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar”

Porady prawne,

porady psychologiczne,

porady terapeutyczne

ul. Chopina 9

62-300 Września

616400400

602317390

Poniedziałek-piątek
od godz. 16.00
wsajantar@wp.pl Osoby z problemem uzależnienia i współuzależnione oraz DDA
12. Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Centrum „U” Poradnictwo i terapia dla osób uzależnionych
i współuzależnionych

ul. Witkowska 3

62-300 Września

61 436 21 46

601 371 997

Poniedziałek-piątek 9.00-20.00   Osoby z problemem uzależnienia i współuzależnione oraz DDA
13. Gmina Nekla Terapeuta uzależnień

ul. Gnieźnieńska 2,

62 – 330 Nekla

61 438 64 72

Każda                                                  3 środa miesiąca

14.30-16.30

mgops@gminanekla.pl  
14. Punkt Konsultacyjny przy Komisji ds. PiRPA w Pyzdrach

Porady dla:

– osób z rodzin
z problemem alkoholowym (uzależnieni
i współuzależnieni),

– rozpatrywanie wniosków o objęcie leczeniem odwykowym

Budynek niepublicznego zakładu lekarskiego

„PRO FAMILIA”

ul. Rynek 5

62-310 Pyzdry

516 409 212 Każda środa
15.30 – 17.30
  Ogólnodostępna usługa dla osób potrzebujących poradnictwa i chcące skorzystać z oferowanej pomocy
15. Usługi terapeutyczne Adam Trawiński Poradnictwo rodzinne skierowane do rodzin (osób dorosłych, młodzieży i dzieci), w których występuje problem szkodliwego używania środków psychoaktywnych bądź problem uzależnienia od środków psychoaktywnych

ul. Witkowska 3,

62-300 Września

61 436 21 46

601 371 997

Środa 15.00-17.00

Czwartek 9.00–11.00

  Osoby z problemem uzależnień od środków psychoaktywnych

1.

16.

Gmina Miłosław Gminny Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miłosławskie Centrum Kultury
ul. Różowa 6,

62-320 Miłosław

61 438 27 79

Poniedziałek-piątek

7.00-15.00

2 środa każdego miesiąca
14.00 – 18.00
   

2.       16

17.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wrześni Konsultacje z zakresu uzależnienia od alkoholu

ul. Ratuszowa 1,

62-300 Września

61 640 39 40

61 640 39 41

Poniedziałek-piątek

8.00 – 15.00

anna.grzybowska@września.pl

GKRPA@WRZEŚNIA.PL

Ogólnodostępna usługa dla osób potrzebujących poradnictwa w zakresie uzależnienia od alkoholu

3.

18.

Punkt Konsultacyjny przy Komisji ds. PiRPA w Kołaczkowie

Porady dla:

– osób z rodzin z problemem alkoholowym (uzależnieni
i współuzależnieni)

– rozpatrywanie wniosków o objęcie leczeniem odwykowym

Budynek Urzędu Gminy, wejście boczne pod klatką schodową Posterunku Policji

ul. Reymonta 3,

62-306 Kołaczkowo

 

1 i 3 środa miesiąca

18.00 – 20.00

  Ogólnodostępna usługa dla osób potrzebujących poradnictwa i chcące skorzystać z oferować pomocy

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

19. Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni Punkt Konsultacyjno- Informacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; pomoc specjalistów w punkcie; psycholog (konsultacje, terapia rodzin), pedagog, prawnik

Siedziba OPS we Wrześni ul. Fabryczna 14

62-300 Września

Punkt mieści się pod adresem –

ul. Słowackiego 39,

62-300 Września

OPS we Wrześni

61 640 72 00

Poniedziałek

8.00-16.00

Wtorek-piątek

7.00-15.00

Psycholog – poniedziałek
15.00 –18.00

pedagog – czwartek
15.00 –18.00,

prawnik-piątek
13.00-16.00

Możliwość pomocy w innych terminach – po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym

opswrz@wrzesnia.pl Mieszkańcy gminy Września
20. Punkt Konsultacyjny przy Komisji ds. PiRPA w Pyzdrach

Porady dla:

– osób z problemem przemocy fizycznej
i psychicznej

Budynek niepublicznego zakładu lekarskiego

„PRO FAMILIA”

ul. Rynek 5,

62-310 Pyzdry

516 409 212 Każda środa
15.30 – 17.30
  Ogólnodostępna usługa dla osób potrzebujących poradnictwa i chcące skorzystać z oferowanej pomocy
21. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska linia”

– wsparcie

psychologiczne,

– informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Al. Jerozolimskie 155,

02-326 Warszawa

800 120 002

Bezpłatna infolinia

24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

www.niebieskalinia.info

biuro@niebieskalinia.info

niebieskalinia@niebieskalinia.info

Dla osób doświadczających  przemocy domowej
22. Komenda Powiatowa Policji we Wrześni Wydział Prewencji

– przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

– zwalczanie demoralizacji nieletnich

ul. Szkolna 23,

62-300 Września

47 77 35 240

47 77 35 238

Poniedziałek-piątek 10:00 – 13:00 naczelnik.wprew.wrzesnia@po.policja.gov.pl Osoba potrzebująca konsultacji prawnych

INTERWENCJA KRYZYSOWA

23. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrześni Monitorowanie bezpieczeństwa, przeciwdziałanie zagrożeniom

ul. Chopina 10,

62- 300 Września

61 640 44 33

605 339 905

24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu powiatwrzesinski@orange.pl Dla osób poszkodowanych w sytuacjach kryzysowych
24. Centralne Zarządzanie Kryzysowe Monitorowanie bezpieczeństwa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Al. Ujazdowskie 5,

00-583 Warszawa

Całodobowy dyżur:
(22)  361 69 00

(22)  785 700 177

e-mail:

dyzurny@rcb.gov.pl

 

24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/

 

poczta@rcb.gov.pl

Świadek zagrożenia kryzysowego

Osoba poszukująca informacji na temat

zarządzania kryzysowego

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

25. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Udzielanie pomocy
w rozwiązywaniu problemów zawodowych osób zgłaszających się po taką pomoc do urzędu
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Szyperska 14,
61-754 Poznań
61 846 38 19 Poniedziałek – piątek  7:30-15:30

www.wuppoznan.praca.gov.pl

wup@wup.poznan.pl

Dla osób zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, jak i w węższym zakresie dla osób niezarejestrowanych oraz pracodawców i ich pracowników.
26. Infolinia Urzędów Pracy – Zielona Infolinia

Pod tym numerem udzielane są

informacje
o usługach urzędów pracy

Centrum Informacyjno- Konsultacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia ul. Trawiasta 20b,

15-161 Białystok

 19 524

(z Polski)

+48 22 19524

(z zagranicy)

Poniedziałek-piątek 08.00-20.00

www.zielonalinia.gov.pl

 

kontakt@zielonalinia.gov.pl

Mogą korzystać:

– zarejestrowani

-poszukujący pracy

– pracodawcy

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

27. Fundacja „Dziecko w Centrum”

Wsparcie informacyjne, psychologiczne,

prawne,  wspieranie dzieci
i rodzin wymagających szczególnej opieki
i pomocy

ul. Zeylanda 9/3,

60-808 Poznań

Infolinia:

888 08 05 08

Poniedziałek-piątek 10:00 – 20:00 www.dzieckowcentrum.org  fundacja@dzieckowcentrum.org Osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich osoby bliskie
28. Komenda Powiatowa Policji we Wrześni Wydział Kryminalny – pomoc pokrzywdzonym
w sprawach karnych

ul. Szkolna 23,

62-300 Września

47 77 35 270

Poniedziałek

8:00 – 12:00

naczelnik.wkrym.wrzesnia@po.policja.gov.pl Osoba pokrzywdzona przestępstwem

PRAWO KONSUMENCKIE

29. Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów we Wrześni Ochrona praw konsumenckich – porady

ul. Chopina 10,

62-300 Września

61 640 44 16

Poniedziałek

8.00 – 16.00

wtorek – piątek

7.00 – 15.00

starostwo@wrzesnia.powiat.pl Dla osób poszukających pomocy
30. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Ochrona praw konsumenckich

UOKiK

Pl. Powstańców Warszawy 1,

00-950 Warszawa

Infolinia konsumencka

(prowadzona przez Fundację Konsumentów)

801 440 220

222 66 76 76

Poniedziałek-piątek

08.00-18.00

https://www.uokik.gov.pl/

porady@dlakonsumentow.pl

Prawo konsumenckie
31. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej Ochrona interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa

Al. Marcinkowskiego 3,

61-745 Poznań

61 850 73 55  

sekretariat@poznan.wiih.gov.pl

porady@poznan.wiih.gov.pl

 

PRAWA PACJENTA

32. Telefoniczna Informacja Pacjenta Informacje o: nocnej i świątecznej opiece lekarskiej, najbliższym SOR, aptekach, terminach do specjalisty ul. Piekary 14/15,
61-823 Poznań

800 190 590

Bezpłatna infolinia

24 godziny na dobę,
7 dni w tygodniu

tip@nfz.gov.pl

terminyleczenia.nfz.gov.pl

nfz.gov.pl

Dla pacjentów
33. „Szpital Powiatowy we Wrześni” Prawa pacjenta Ul. Słowackiego 2,
62-300 Września
61 437 05 75

Czwartek

13.30-14.30

http://www.szpitalwrzesnia.home.pl/strona/ Dla pacjentów
34. Rzecznik Praw Pacjenta Ochrona Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46,

01-171 Warszawa

22 532 82 50

Bezpłatna Infolinia

Poniedziałek-piątek

08.00-18.00

kancelaria@rpp.gov.pl Z porad może korzystać każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta
35. Narodowy Fundusz Zdrowia – Centrala

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego:

– prawa pacjenta

-leczenie w kraju
i poza granicami

-kolejki do świadczeń

Narodowy Fundusz Zdrowia

ul. Rakowiecka 26/30,

02-528 Warszawa

Infolinia Centralna

800 190 590

 

Poniedziałek-piątek

08.00-16.00

http://www.nfz.gov.pl

 

KancelariaElektroniczna@nfz.gov.pl

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym
36. Pełnomocnik Praw Osób Niepełnosprawnych

Ochrona praw

osób niepełnosprawnych

SIEDZIBA

ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa

KORESPONDENCJA

Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa

Telefon

538 117 590

 

Poniedziałek-piątek 08.00-17.00

http://www.niepelnosprawni.gov.pl

 

sekretariat.bon@mrips.gov.pl

Z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych
37. Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon zaufania Ochrona praw dziecka

Biuro RPD

ul. Chocimska 6,

00-450 Warszawa

tel. (22) 583 66 00

Poniedziałek-piątek

08.15-16.15

800 121 212

Bezpłatna infolinia

24 godziny na dobę,
7 dni w tygodniu

Start2

rpd@brpd.gov.pl

Sprawy przemocy,  relacji rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych.

Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem.

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

38. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział Września
Zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych ul. Wrocławska 42,
62-300 Września

Centrum Obsługi Telefonicznej:

22 560 16 00

Poniedziałek-piątek

7.00 – 18.00

Poniedziałek

8.00-17.00

wtorek-piątek

8.00-15.00

www.zus.info.pl/zus-wrzesnia

www.zus.pl

Dla osób ubezpieczonych
39.

Centrum Obsługi Telefonicznej

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakres informacji:

– pomoc techniczna

– składki

– renty

– emerytury

Klienci mogą skorzystać z pomocy pracowników w  Centrum Obsługi Telefonicznej lub podczas wizyty w placówce

Nr centrali : (22) 667 10 00

(22) 560 16 00

Poniedziałek-piątek

07.00 – 18.00

http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cot-

cot@zus.pl

 

Adresaci porad:

– ubezpieczeni

– płatnicy

– lekarze

PRAWO PRACY

40. Państwowa Inspekcja Pracy. Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa
i higieny pracy
ul. Marcelińska 90,
60-324 Poznań

Centrala: 616284000

Telefoniczne Informacje prawne

dni robocze 09:00-15:00

459 599 000

Poniedziałek-piątek
7.30 – 15.30

www.pip.gov.pl

kancelaria@poznan.pip.gov.pl

Dla osób pracujących
41.

Centrum Poradnictwa

Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

Porady z zakresu prawa pracy

Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30,
02-315 Warszawa.

tel. 22 391 82 15

801 002 006

(dla tel. stacjonarnych)

459 599 000

(dla tel. kom.)

(22) 667 10 00 (dla obywateli Ukrainy zatrudnionych na terenie woj. wlkp.)

Poniedziałek-piątek

8.00-16.00

www.bip.pip.gov.pl,

 

kancelaria@gip.pip.gov.pl

 

PRAWO PODATKOWE

42. Krajowa Informacja Skarbowa Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc.

ul. Teodora Sixta 17,

43-300 Bielsko-Biała

801 055 055

(z tel. stacjonarnych)

(22) 330 03 30

(z tel. komórkowych)

+ 48 (22)33 00 330

(z tel. zagranicznych)

Poniedziałek-piątek

08.00-18.00

www.kis.gov.pl

więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kip-czyli-krajowa-informacja-podatkowa

Z porad może  skorzystać każdy podatnik

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

43.

Rzecznik Finansowy

(Ubezpieczonych)

Prawa ubezpieczonych

Biuro Rzecznika Finansowego

ul. Nowogrodzka 47A,

00-695 Warszawa

Ubezpieczenia

gospodarcze

(22) 333 73 28

Ubezpieczenia

Społeczne, OFE ZUS

508 810 370

Ubezpieczenia bankowe
i rynku kapitałowego

(22) 333 73 25

Poniedziałek-piątek

 09.00-14.00

 

 

Poniedziałek-piątek

12.00-14.00

 

 

Poniedziałek-piątek

08.00-16.00

Porady e-mail: porady@rf.gov.pl

(czas oczekiwania na odpowiedz

e-mailową ok.2 tygodni)

biuro@rf.gov.pl

Osoby ubezpieczone i w sporze dotyczącym ubezpieczeń

INNE

44. WWW. OBYWATEL.GOV.PL

Informacje i usługi przyjazne obywatelom

portal Ministerstwa Cyfryzacji

45. Rzecznik Praw Obywatelskich Ochrona praw obywatelskich

Biuro RPO

Al. Solidarności 77,

00-090 Warszawa

800 676 676

Połączenia bezpłatne

Poniedziałek
10.00-18.00

Wtorek-piątek

08.00-16.00

https://www.rpo.gov.pl

biurorzecznika@brpo.gov.pl

Może zgłosić się każdy, kto uważa,

że jego prawa są naruszone

                                         
foto

Centrum Badań w 2022 roku

foto

    Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii rok 2022 może zaliczyć do udanych. Współpraca z nowymi firmami, konferencje tematyczne, czy regularne spotkania z młodzieżą, to jedne z licznych sukcesów placówki. 

Trochę statystyki:

 • CBiRNT nawiązało współpracę z kilkoma nowymi firmami, z którymi planuje już kolejnej szkolenia w 2023 roku!
 • W 2022 roku z pracowni i sal dydaktycznych, znajdujących się w Centrum Badań korzystało regularnie 124 uczniów, realizujących między innymi swoje codzienne zajęcia, w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • Zorganizowano cykl spotkań z 8-klasistami ze szkół z Powiatu Wrzesińskiego w ramach doradztwa zawodowego dla blisko 200 uczniów;
 • Ponadto w maju 2022 roku, w Centrum Badań odbył się Konkurs Wiedzy Pożarniczej, w którym uczestniczyło 120 osób;
 • CBiRNT miało przyjemność gościć ok. 170 dzieci, biorących udział w półkoloniach, organizowanych przez SSP nr 1 we Wrześni, na przełomie czerwca i lipca. Podczas takich spotkań przybliżaliśmy dzieciom wiedzę o nowoczesnych technologiach ale i racjonalnym korzystaniu, głównie z elektroniki.
 • Placówkę odwiedziła ok. 40-osobowa grupa uczniów szkół średnich z Białej Podlaskiej, dla których Centrum Badań było wzorem, w temacie wyposażenia placówek edukacyjnych.
 • Dodatkowo, w laboratorium CNC, 12 studentów Akademii Kaliskiej miało możliwość zrealizować cykl szkoleń z zakresu obrabiarek sterowanych numerycznie.

Celem CBiRNT jest kształcenie nie tylko dzieci i młodzieży, ale także osób dorosłych:

 • W 2022 roku realizowane były szkolenia w mniejszych, zwykle 4-osobowych grupach. Wśród osób dorosłych, które skorzystały z naszych pracowni, realizując kilkadziesiąt szkoleń technicznych, jest blisko 400 zadowolonych uczestników.

Należy wspomnieć również o organizowanych konferencjach. Jedną z nich była konferencja pod hasłem ”Lunch dla edukacji”, organizowana we współpracy z firmą Astor Polska. W roku 2022 w tego typu wydarzeniach wzięło udział setki zainteresowanych technologią, edukacją i rozwojem osób.

Ponadto Centrum Badań jest miejscem kluczowych dla Powiatu Wrzesińskiego spotkań Sesji Rady Powiatu.    

Podsumowując,  placówka cieszy się sporym zainteresowaniem, co pozwala na realizację kolejnych planów szkoleniowych w nowym, 2023 roku.

logo

Rozwój i promocja sektora VET w Polsce

“Jak promować i prowadzić klasę patronacką w warunkach polskich na podstawie doświadczeń krajów Liechtenstein, Szwajcaria i Niemcy.”
Pod takim hasłem Centrum Badań, będące w strukturach Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we współpracy z Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Instytut Analiz Rynku Pracy i WorldSkills Liechtenstein opracowuje strategię, rozwoju i popularyzacji szkolnictwa zawodowego pod kątem powiatu wrzesińskiego.
Opracowana strategia będzie planem do wdrożenia dla innych jednostek, do prowadzenia klas patronackich przez szkoły i przedsiębiorstwa.

Projekt ma na celu:

 • rozwój kształcenia zawodowego wobec zmieniających się potrzeb ekonomicznych i społecznych
 • wzmacniane współpracy pomiędzy edukacją a przedsiębiorcami
 • rozwój edukacji włączającej
 • rozwój organizacji i zarządzania pomiędzy instytucjami edukacyjnymi
 • rozwijanie współpracy międzysektorowej
 • otwarcie na współpracę i wymianę dobrych praktyk.

Więcej informacji na stronie internetowej:
https://edunet-poland.pl/rozwoj-i-promocja-sektora-vet-w-polsce/?fbclid=IwAR2am8goBV9JyHYggZlc57LwhTihI5Wu2e-kMSOXGqAlfCEy726eBgqqnCc

IMG_5850

17 grudnia w CBiRNT mieliśmy przyjemność gościć samorządowców i pracowników oświaty z Warszawy i Gniezna. Odwiedzili nas przedstawiciele Biura Edukacji oraz Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz kierownictwo warszawskiego Technikum Mechatronicznego nr 1. Pierwszą stolicę Polski reprezentował wiceprezydent miasta Pan Jarosław Grobelny. Dodatkowo mieliśmy okazję porozmawiać z prokurentem Stolicy Experymentu – p. Michał Sękowski.
Okazuje się, że problemy i wyzwania dotyczące kształcenia zawodowego we Wrześni, Gnieźnie i Warszawie są bardzo podobne. Goście ze stolicy zainteresowali się m.in. dualnym nauczaniu w ZSP oraz wiele innych rozwiązań stosowanych w naszym powiecie.
Podobne spotkanie odbyło się także 12 stycznia, jednak w innym składzie. Wzięli w nim udział przedstawiciele średzkiego powiatu, starosta Ernest Iwańczuk oraz dyrektor Zespołu Szkół rolniczych w Środzie Wlkp p. Ewelina Zawielak