Fabryka przyszłości

Zaproszenie od Production Manager na Meeting: Fabryka Przyszłości w drodze do Przemysłu 4.0

Dziękuję za zaproszenie Production Manager magazine na konferencje, na której będę miał możliwość przedstawienia jak nowoczesne kształcenie zawodowe może być jednym z elementów wspierających dynamiczny proces rozwoju każdego przedsiębiorstwa.
By w fabryce przyszłości mogli pracować pracownicy przyszłość, nie wystarczą już szkolenia w zakładzie pracy.
Współpraca edukacji i biznesu na rzecz nowoczesnego kształcenia zawodowego, tworzy podstawy pracownika przyszłości, już od początku jego zawodowej edukacji, co przynosi efekty w późniejszej jego karierze zawodowej.

 

Zapraszamy do Katowic 23 i 24 września.

Udział jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Naprawdę warto!

logo_wzp

Współpraca Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan z CBiRNT

Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan i Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii rozpoczynają współpracę dotyczącą rozwoju szkolnictwa zawodowego na miarę oczekiwań pracodawców.

Kierownik CBiRNT Tomasz Mackiewicz spotkał się 11.08.2020 z prezesem WZP LEWIATAN Zbigniewem Bachtą. Tematem rozmowy były wspólne projekty na rzecz kształcenia zawodowego, ale i transformacji przemysłowej w naszym kraju. CBiRNT chce być nie tylko czynnym uczestnikiem tych zmian, lecz także ich inicjatorem.

Nawiązanie współpracy z Wielkopolskim Związekiem Pracodawców LEWIATAN znacznie rozszerzy zasięg działań CBiRNT.

116624607_199284954949409_2645077126225115853_o

Szkolenia z programowania robotów

Ruszamy do działania z wielkim rozpędem!
Po pandemii, która sparaliżowała wiele sektorów gospodarczych w Polsce, w tym także sektor szkoleniowy można znowu wkraczać do gry.
Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach cały czas działało, nawet w tych trudnych czasach. Przez cały okres zastoju były organizowane szkolenia z programowanie S7-300/400 oraz z kleszczy z układem pneumatycznym SMC. Teraz Centrum rusza ze zdwojoną siłą. Aktualnie przygotowywane są szkolenia z obsługi i programowania robotów ABB oraz programowania S7-1500 TIA Portal dla użytkowników STEP 7, które ruszają w przyszłym tygodniu.
Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy!

4

Wizytacja z Niemiec

W dniu wczorajszym tj. 01.07.2020 Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii gościło zastępcę konsula generalnego Republiki Federalnej Niemiec Janę Orlowski, która z zaciekawieniem przyglądała się nowym technologiom wykorzystywanym w powiecie wrzesińskim do kształcenia zawodowego młodzieży. Wspólnie z Starostą Dionizym Jaśniewiczem i Panią Konsul dyskutowaliśmy o współpracy i możliwych wspólnych projektach w ramach kształcenia zawodowego w Polsce i Niemczech.

cbirnt-grzymyslawice-07

CBiRNT kolejny raz w gazecie

Wielka inwestycja we Wrześni. Edukacja zawodowa na najwyższym poziomie

Wszyscy myślą, że centra nowoczesnych technologii powstają tylko w dużych miastach. Tymczasem powiat wrzesiński pokazał, że nie boi się stawiać na odważne i przyszłościowe projekty.

Historia nowoczesnej edukacji zawodowej we Wrześni zaczęła się w 2003 r. Wtedy to na bazie pracowni przetwórstwa mleka przy byłej Szkole Mleczarskiej powstało Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej. Dwa lata później przyłączono jeszcze do niego warsztaty przy Zespole Szkół Politechnicznych. W ten sposób ruszył w powiecie nowy etap rozwoju szkolnictwa zawodowego.

Nowe pracownie w cieniu Volkswagena

Piszemy o tym nieprzypadkowo, bo warto przypomnieć, że dwie dekady temu nie było takich akcji, jak np. „Szacun dla zawodowców”, które promują obecnie praktyczną naukę zawodu. I zachęcają młodych, by wybierali szkoły branżowe. Wtedy takie stawianie na edukację zawodową było ewenementem.

Ale powiat wrzesiński należał do odważnych. Po 17 latach ma już nowoczesne Centrum Edukacji Zawodowej oraz działające przy nim Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Na obie inwestycje pozyskał z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ ponad 72,5 mln zł. To gigantyczna kwota, o jakiej marzy wiele szkół, choćby z samego Poznania.

– Nie ma co ukrywać, że projekt wiąże się w jakiś sposób z powstaniem fabryki Volkswagena pod Wrześnią, co spowodowało duże zapotrzebowanie na nowoczesne kształcenie zarówno uczniów, jak i nauczycieli w technologiach przyszłości – mówił Marek Woźniak, marszałek woj. wielkopolskiego, gdy trzy lata temu podpisywano umowę na to nietypowe w swojej skali przedsięwzięcie.

Aż 45,5 mln zł z tej kwoty poszło na wybudowanie od zera Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. – To przedsięwzięcie unikalne w skali kraju i jedna z nielicznych takich placówek w Europie. Będzie służyło kształceniu zawodowemu nie tylko młodzieży i uczniów, ale też osób pracujących, poszukujących pracy i przekwalifikowujących się – zapowiadał Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński.

Już gdy powiat przygotowywał ten projekt, badano zainteresowanie potencjalnym rynkiem kształcenia. Na samym starcie podpisano ponad 30 listów intencyjnych z różnymi firmami, które chciały współpracować przy tym projekcie.

Centrum już działa

I starosta miał rację. Dziś w murach centrum na powierzchni ok. 4,5 tys. m kw., wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt, odbywają się profesjonalne szkolenia i kursy. Dzięki nim młodsi i starsi podnoszą swoje kwalifikacje, tak potrzebne do zmieniających się potrzeb rynku pracy oraz efektywnej obsługi nowoczesnych technologii.

– Od samego początku jednym z głównych naszych celów jest promowanie innowacyjnych rozwiązań na potrzeby szeroko rozumianej produkcji. Dzięki nam uczniowie szkół technicznych zyskali możliwość praktycznej edukacji na najwyższym poziomie. W tym gronie są np. przyszli technicy logistyki kształcący się w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni – mówi Tomasz Mackiewicz, kierownik Centrum i opowiada, jak to wszystko działa w praktyce.

 
 

Dzięki zaawansowanemu sprzętowi Centrum ma doskonałe warunki, by kształcić w takich zawodach jak mechanik precyzyjny czy mechatronik. Wiele placówek edukacyjnych w całej Polsce poszukuje bazy do nauki – szczególnie tego drugiego zawodu, który aktualnie jest bardzo poszukiwany na rynku pracy. Powiat wrzesiński ma to wszystko u siebie.

– Dzisiaj kluczowa jest możliwość szybkiej zmiany kwalifikacji pracowników. W niepamięć odeszły nieefektywne i nudne szkolenia. Obecnie trzeba mieć narzędzia, które dają przewagę i zwiększają konkurencyjność przedsiębiorstwa. Centrum organizuje właśnie szkolenia na najnowocześniejszym sprzęcie z wykwalifikowaną kadrą z zakresu automatyki, robotyki, sztucznej inteligencji itp. – wskazuje Mackiewicz.

Uczniowie mogą już zatem korzystać z nowoczesnych pracowni, m.in. elektroniki i elektrotechniki, automatyki i robotyki, montażu i obróbki ręcznej, a także tokarek, frezarek i montażu elektrycznego.

Przyłbice na walkę z koronawirusem

Centrum organizuje wiele konferencji i warsztatów naukowych. W 2019 roku ogromnym zainteresowaniem cieszył się m.in. cykl o tematyce Przemysł 4.0. Dla młodzieży zorganizowano np. Akademię Technologii, Digitalizacji, Sztucznej Inteligencji i Humanizmu, na której eksperci przybliżali młodzieży benefity, jak i zagrożenia związane z rozwojem przemysłu. Duży nacisk kładziono też na to, jaki jest udział społeczeństwa w zachodzących zmianach technologicznych otaczającej nas rzeczywistości.  

– Słowo „badania” w nazwie naszej placówki nie jest bez znaczenia. W ubiegłym roku przystąpiliśmy wraz z fundacją Freelab do projektu myHand. Chodzi w nim o skanowanie zdrowych kończyn – ręki oraz przedramienia – technologią 3D, a następnie ich wydruku. Celem samego projektu jest wykorzystanie nowych technologii, by przyspieszyć i obniżyć koszty wytwarzania protez – podkreśla Mackiewicz.

Gdy ten projekt się we Wrześni rodził, nikt nie przypuszczał, jak szybko on sprawdzi się w życiu.

– Gdy i do Polski dotarł COVID-19, to od marca do maja wspólnie ze stowarzyszeniem Freelab, wyprodukowaliśmy ponad 2,5 tys. przyłbic ochronnych. Zostały one rozdysponowane praktycznie po całej Polsce, nie tylko do placówek medycznych, ale także do instytucji samorządowych i edukacyjnych – mówi kierownik Centrum.

Ten przykład najlepiej pokazuje, że każdego dnia Centrum zdobywa nowe doświadczenia i rozwija się, by ugruntować swoją pozycję na rynku placówek edukacyjnych i badawczych.

– Nowa perspektywa unijna daje olbrzymie możliwości w pozyskiwaniu środków właśnie na edukację, badania i rozwój. Bo Centrum to nie tylko budynek i sprzęt, to przede wszystkim ludzie zdobywający w nim tak potrzebną wiedzę i kompetencje – podkreśla Mackiewicz. I dodaje: – Nasz cel na nadchodzący czas to kształcenie, szkolenia, warsztaty i konferencje dla jak największej grupy ludzi z całego województwa wielkopolskiego. Nie zapominamy przy tym o badaniach rozwojowych, dla których Centrum jest idealnym miejscem – podsumowuje.

Warto ich naśladować

Natomiast 27,5 mln zł powiat wrzesiński zdobył na rozbudowę centrum oświatowego, w ramach którego zmodernizowano budynek Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej oraz znajdujące się we Wrześni bursy. Powstało też nowoczesne zaplecze dydaktyczno-sportowe.

Niech ten przykład z powiatu wrzesińskiego będzie inspiracją dla innych samorządów, szkół i uczelni czy organizacji pozarządowych. Do 31 lipca można bowiem składać projekty na inwestycje związane z rozbudową infrastruktury szkolnictwa zawodowego.

W grę wchodzi m.in. budowa nowych albo modernizacja istniejących obiektów szkolnych. Można też liczyć na wyposażenie placówek w sprzęt dydaktyczny. Inną szansą są inwestycje służące popularyzacji nauki i innowacji, np. centra kreatywności – tzw. „Małe Koperniki”. Do podziału są tym razem 42 mln zł. Szczegóły konkursu można znaleźć na www.wrpo.wielkopolskie.pl.

Źródło:

www.poznan.wyborcza.pl

IMG_1685

Warto pomagać!

Naprawdę warto! Naprawdę warto pomagać. W obliczu globalnej pandemii COVID-19 przyłbice, które produkujemy wspólnie z fundacją Freelab z Wrześni, docierają do najbardziej potrzebujących.

Podziękowania spływają z instytucji służby zdrowia ale nie tylko. Razem możemy więcej!

#zostanwdomu

Przyłbica

Przyłbice Freelab w CBiRNT

Razem możemy więcej!

Zapraszam do obejrzenie filmu ze wspólnej realizacji produkcji CBiRNT i Stowarzyszenia Freelab, gdzie powstają przyłbice ochronne.

W połowie marca 2020 roku, w chwili, gdy w Polsce zaczęły pojawiać się pierwsze ogniska COVID-19, to właśnie jeden z kolegów-pasjonatów z Stowarzyszenia Freelab podsunął pomysł: „A może my też drukowalibyśmy przyłbice 3D dla lekarzy z naszego rejonu?” … miesiąc później w CBiRNT funkcjonuje linia produkcyjna składająca się z 9 drukarek, produkująca 80 przyłbic ochronnych dziennie.

W ciągu 24h zużywamy kilogramy filamentu do druku (PET-G o grubości 1.75mm), folii PET, gumek krawieckich oraz kartonów i materiałów do pakowania paczek do wysyłki.

Jeśli chcesz przyłączyć się do naszego projektu zapraszam do kontaktu, potrzebujemy: filament (PET-G o grubości 1.75mm), folię PET oraz kartony.

 

Dziękuję za pomoc

Starostwo Powiatowe Września, Miasto i Gmina Września, Fundacja Dzieci Wrzesińskich, Miasto i Gmina Nekla, KRISPOL Sp. z o.o., EDER, INTON Grzegorz Jóźwiak Galeria Karuzela Września i Wodzisław Śląski, Biuro projektowe Mistone Sp. z o.o., Studio Okno, Techpak Group Sp. z o.o., IGOPLAST Paweł Szczepański.

PHOTO-2020-04-05-12-33-16

Przyłbice ochronne drukowane w CBiRNT

Razem możemy więcej!

Wspólnie z stowarzyszeniem Freelab z Wrześni uruchomiliśmy drukowanie przyłbic ochronnych w technologii 3-D. Przekształciliśmy jedno z naszych laboratoriów w linię produkcyjną. Jak zawsze w Centrum chcemy by było nowocześnie, dlatego w celu uniknięcia przestojów w drukowaniu zainstalowaliśmy system wizyjny by śledzić na bieżąco wydruk, dodatkowo w najbliższych dniach planujemy zainstalowanie zdalnej obsługi drukarek. Wszystko po to by jak najefektywniej wykorzystać czas drukowania. Zapotrzebowanie niestety jest olbrzymie, na szczęście kolejne drukarki już do nas jadą.

Jest energia!

Konferencja_foto

Cyberbezpieczeństwo w Przemyśle 4.0

W Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii odbyły się warsztaty Cyberbezpieczeństwo w Przemyśle 4.0. 

Uczestnicy warsztatów mogli przekonać się jak cenne są przechowywane przez nas dane, które zyskały status nowej waluty XXI wieku.

Podczas warsztatów mieliśmy okazję wysłuchać opinii specjalistów z dziedziny cyberbezpieczeństwa, którzy przedstawili nam przykłady zagrożeń w cyberprzestrzeni, a także rozwiązania, które mogą skutecznie chronić nas przed takimi atakami.  .

Główne zagadnienia warsztatów dotyczące bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni poruszył Krzysztof Mizerski z Platformy Przemysłu Przyszłości. Dawid Jankowski z firmy SII zapoznał nas z tematem weryfikacji, będącej podstawową bezpieczeństwa organizacji. Temat systemów biometryznych – rozpoznawania twarzy przybliżył nam Piotr Giedziun z firmy Identt. Na koniec Lech Rajzer z firmy Astor poprowadził prelekcję z zakresu systemów bezpieczeństwa informatycznego dla automatyki.

Uczestnicy mieli również możliwość wymiany swoich doświadczeń oraz dyskusji na temat cyberbezpieczeństwa.

Jak zawsze w CBiRNT było ciekawie.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ