sztuczna-inteligencja-w-przemysle-okladka

Sprawniejsza i wydajniejsza praca dzięki nowoczesnym maszynom

Czym jest sztuczna inteligencja i jak ją wykorzystać w nowoczesnym przemyśle? Były to zasadnicze pytania, na  które odpowiadali uczestnicy warsztatów zorganizowanych w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

Spotkanie, jakie odbyło się we wtorek 11 czerwca, nazwano warsztatami, a nie konferencją, ponieważ organizatorom zależało na interakcji między prelegentami a słuchaczami. Tak też się stało. Padło wiele pytań, które doczekały się odpowiedzi.

Nasi prelegenci zawładną sceną i opowiedzą o sztucznej inteligencji w przemyśle 4.0, o rozwiązaniach, które posiadają, a jeśli nie posiadają, to zapewne są w stanie je wymyślić. Rozwiązania, które leżą czasami niedaleko poza strefą naszych działań, może uda się odnaleźć właśnie na tych warsztatach – mówił podczas rozpoczęcia kierownik Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach Tomasz Mackiewicz.

Przez cały dzień warsztatów zebranych przeprowadził współorganizator Mikołaj Kołodziejczak. W prezentacji wzięli udział przedstawiciele pięciu różnych firm, które z nowymi pomysłami wkraczają coraz odważniej na rynek i prezentują swoje nowatorskie rozwiązania.

Opowiem o dwóch przykładach, które są z życia wzięte. Pierwszy jest związany z kolejkowaniem zleceń na linii produkcyjnej. Aktualnie odbywa się wdrożenie systemu w jednej z większych drukarni w Polsce. Drugi natomiast jest związany z problemem optymalizacji sieci transportowej. Dodajmy od razu, że optymalizacja to poszukiwanie najprostszego rozwiązania badanego problemu, z punktu widzenia określonych kryteriów  – mówił prelegent dr Marcin Zientara.

Organizatorzy po pierwszym spotkaniu Sztuczna inteligencja w Przemyśle 4.0 planują cykl kolejnych warsztatów, które będą koncentrować się wokół przemysłu.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

sztuczna-inteligencja-w-przemysle-4.0-okladka

Warsztaty Sztuczna inteligencja w Przemyśle 4.0

Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii inicjuje instytucjonalne wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie cyfryzacji, Przemysłu 4.0 oraz sztucznej inteligencji rozpoczynając od warsztatów w tematyce „Sztuczna inteligencja w Przemyśle 4.0”.

Całość przedsięwzięcia ma charakter praktyczny, będą zaprezentowane przykłady realizacji i po każdej prelekcji odbędzie się interaktywna dyskusja z uczestnikami. Wpisuje się to w metodologię pracy, którą chcemy aktywizować wśród przedsiębiorców. Kluczem dla optymalnych rozwiązań jest skuteczna komunikacja na styku dostawców i odbiorców poszczególnych technologii.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O KONFERENCJI

dzien-z-technika-okladka

Dzień z Techniką

Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii wraz z Volkswagen Poznań 25 marca zaprosiły dzieci z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie na niekonwencjonalną lekcję.

Uczniowie klas drugich aktywnie wzięli udział w Dniu z Techniką uczestnicząc w pokazach chemicznych. Dzieci mogły doświadczyć, jak ciekły azot wpływa na balony wypełnione powietrzem, jak niszczy piękne róże oraz jak reaguje z gorącą wodą.

Po pożywnym poczęstunku przyszedł czas na zajęcia konstrukcyjne z klockami LEGO Mindstorms. Głównym zadaniem było zbudowanie robota, który – poruszając się samodzielnie – miał omijać przeszkody.

Zadanie, jakie spoczęło na młodych programistach, nie było łatwe, ale uczniowie poradzili sobie z tym projektem wzorowo.

Chcielibyśmy zachęcić dzieci do nauki przedmiotów ścisłych, takich jak chemia, fizyka, matematyka czy nawet programowanie – mówi Tomasz Mackiewicz, kierownik CBiRNT.

Centrum ma być miejscem spotkań z nauką, wiedzą i edukacją na każdym poziomie wiekowym – zaczynając od najmłodszych dzieci po dorosłe osoby, które korzystać będą ze szkoleń – dodaje.

Autor: Szymon Piotr Rewers

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

konferencja-technologia-w-edukacji-okladka1

X Konferencja Lepsza Edukacja

X jubileuszowa konferencja Lepsza Edukacja odbyła się w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach i Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 we Wrześni.

Korytarze grzymysławickiego Centrum 1 lutego zapełniły się kadrą pedagogiczną zainteresowaną tematem edukacji. Jak mówił starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz podczas oficjalnego otwarcia:

Budując ten obiekt, myśleliśmy o takich wydarzeniach. Lepsza Edukacja przybliża nas do nowego informatycznego świata, w którym żyje zarówno młodzież, jak i my wszyscy.

Konferencja organizowana jest już od dekady. Powstała z inicjatywy SSP nr 6 i jej dyrektora Dariusza Andrzejewskiego, który wspomina to następująco:

Pomysł przed 10 laty pojawił się z idei dostrzeżenia potencjału nowych technologii i ich zastosowania w edukacji. Chodziło o to, żeby szkoła zdążała za tym, jak zmienia się jej otoczenie.

Konferencji towarzyszyło graphic recorder – zapisywanie graficznie konferencji w postaci posterów stało się już tradycją, w tym roku również powstawała pamiątkowa grafika. Absolwenci SSP nr 6 zadbali, aby całość transmitowano na żywo w sieci.

Pierwszego dnia w programie były liczne wykłady, a w przerwach na stoiskach uczestnicy mogli zapoznać się z najnowszymi urządzeniami i programami, które wykorzystuje się w procesie nauczania. Po południu odbyła się debata Doświadczenia i perspektywy rozwoju VR i AR, jak szkoła może reagować na nowe trendy w jej otoczeniu? Virtual reality to wirtualna rzeczywistość, dzięki specjalnym goglom użytkownik może przysłowiowo wejść w trójwymiarowy, wygenerowany komputerowo świat.

Natomiast augmented reality to rozszerzona rzeczywistość. Umożliwia nałożenie na widziany świat wygenerowanych komputerowo elementów – czy to obrazie widzianym z kamery, czy na świat widziany za pomocą specjalnych okularów.

Drugi dzień konferencji odbył się w SSP nr 6 przy ulicy Słowackiego. Uczestnicy wzięli udział w debacie Retrospekcja – 10 lat w edukacji (Lepszej Edukacji) – co i jak się zmieniło, a co jest niezmienne… dalsze kierunki rozwoju i wyzwania. Do dyskusji włączyli się goście specjalni: Agata Kapica, Marcin Paks, prof. Maciej Sysło, prof. Mirosław Grewiński, Karol Górnowicz. Następnie uczestnicy wzięli udział w licznych zajęciach warsztatowych.

Zorganizowanie pierwszego dnia konferencji w Grzymysławicach komentował kierownik CBiRNT Tomasz Mackiewicz:

To miejsce w 100% spełniło swoją rolę, stworzyło otwartą i szczerą przestrzeń do dyskusji na tematy związane z nowymi technologiami w nauczaniu. Rozmowy, które towarzyszyły wydarzeniu, potwierdziły zasadność organizowania tego typu konferencji w CBiRNT w przyszłości.

Dyrektor SSP nr 6, patrząc przez pryzmat 10 lat organizacji Lepszej Edukacji, dodał:

 Jest to inicjatywa, która się rozrosła z lokalnego seminarium do imprezy ogólnopolskiej i jest jedną z istotniejszych konferencji tego typu w Polsce z uwagi na merytorykę i zasięg jej działania. Taką mamy ambicję, żeby nauczycieli, którzy do nas przyjeżdżają, zapoznać z tym, co jest nowe i jakie są trendy. Dać temu podstawy naukowe, aby mądrze, zgodnie z osiągnięciami nauki, wykorzystywać to dla pożytku dzieci.

Współorganizatorem wydarzenia było Starostwo Powiatowe.

Autor: Szymon Piotr Rewers

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

wywiad-z-dionizym-jasniewiczem-okladka

Wywiad ze Starostą Wrzesińskim Dionizym Jaśniewiczem

Panie Starosto, w kwietniu radni powiatowi na XXX sesji wyrazili zgodę na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu „Budowa i Wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii”…

Tak, będzie usytuowane w sercu wrzesińskiej strefy aktywności gospodarczej w Grzymisławicach. Jesteśmy w tej chwili już w fazie rozpoczęcia realizacji inwestycji. Podpisaliśmy umowy z wykonawcą na realizację części budowlanej. Mają na to rok, druga część to wyposażenie. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego2014+” Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”

Ile się Panu udało wynegocjować?.

Uzyskaliśmy73 mln dofinansowania, pozostała część to udział własny. Projekt  oprócz części związanej z budową obiektu i wyposażeniem, obejmuje projekty dotyczące kształcenia zawodowego i dotyczy to zarówno osób pracujących, bezrobotnych jak i młodocianych. Centrum będzie prowadziło przygotowanie zawodowe na takim poziomie, w jakim funkcjonują  firmy, które są zainteresowane kształceniem swoich pracowników, stąd wielkość obiektu, jak i charakter wyposażenia i poziom zaawansowania technologicznego będzie odpowiadać temu, co dzisiaj jest w najnowocześniejszych fabrykach, zarówno naszego powiatu jak i regionu .  Kilkadziesiąt podpisanych  z firmami listów intencyjnych  pokazuje, że  zainteresowanie nowym przedsięwzięciem jest znaczące.

Realizujecie Państwo wspaniałą rzecz dla gospodarki, ponieważ brakuje ludzi z wykształceniem zawodowym, dla tych, którzy potrzebują dobrego wykształcenia i dla podmiotów, które potrzebują pracowników, tak że jest to taki hat- trick w jednym meczu.

Tak, chciałbym tutaj, jakby domykając Pani myśl, powiedzieć , że stwarzamy coś, co jest na rynku pewną nową jakością.

Gratuluję Panu przede wszystkim zaparcia,  podobno walczył Pan jak lew .

To znaczy próbowano ten projekt mocno okroić. Czyli próbowano go sprowadzić  do zbudowania tylko Centrum , natomiast  mieliśmy świadomość tego, że bez stworzenia bazy pobytowej,  bylibyśmy zdani tylko na hotele czy pensjonaty w okolicy. Grupa osób, która będzie uczestniczyła w szkoleniach, kursach czy kształciła się, musi mieć zaplecze pobytowe i  to był jeden z elementów  walki o ten projekt

Tylko teraz  musi się on zmaterializować.

Kiedy będzie się materializować?

Już się materializuje, wspomniałem o podpisanej umowie, natomiast nie rozstrzygnęliśmy konkursu   na  część sportowo-dydaktyczną i pobytową, z tego względu że jest dosyć trudna sytuacja na rynku wykonawczym, natomiast złożone   nam propozycje, znacząco przekraczały wyliczenia kosztorysowe, stąd będziemy podejmowali następne próby.

Używali skrótu, aha budujecie to centrum dla Volkswagena, prawda. Na pewno lokalizacja Volkswagena we Wrześni była przyczynkiem do tego, że zaczęliśmy rozmawiać na temat tego centrum, ale projekt powstawał, jak żeśmy go materializowali, okazało się, że tych podmiotów zainteresowanych tego rodzaju przedsięwzięciem jest dużo i że to odpowiada dokładnie na ten moment kiedy na rynku pracy brakuje specjalistycznych dobrze wykwalifikowanych pracowników, których firmy poszukują, w ogóle jest sytuacja na rynku pracy dzisiaj dosyć trudna, bo można powiedzieć, na terenie powiatu wrzesińskiego bezrobocie zniknęło, ale cały problem jest jeszcze w strukturze osób, które występują na rynku pracy, czyli tych, którzy są potrzebni do konkretnych zadań, właśnie centrum ma tą strukturę budować zgodnie z zapotrzebowaniem.

No i wypełnić tą lukę, bo właśnie brakuje rąk do pracy, szczególnie zawodowców, ci, którzy mają zawody, macie Państwo w założeniu pracować z rzemiosłem?

Z rzemiosłem współpracujemy od dłuższego czasu z tego względu, że we Wrześni przed kilkunastu laty powstała szkoła rzemieślnicza. Kiedyś mieliśmy jedną szkołę zawodową, którą jest dzisiaj Zespół Szkół Politechnicznych, to był zespół szkół zawodowych, wyłoniła się szkoła zawodowa rzemieślnicza, która jest jakby dodatkowym elementem kształcenia zawodowego i to najczęściej jest młodzież, która podpisuje umowy z konkretnymi rzemieślnikami, natomiast proces dydaktyczny odbywa się w szkole, a praktyczny odbywa się w konkretnych firmach i warsztatach, tak że ta współpraca z rzemiosłem jest u nas nie tylko formalnie prowadzona, ale Zespół Szkół Zawodowych numer 2 ma jakby swoją drugą nazwę Szkoła Rzemieślnicza. Rzemieślnicy się mocno zaangażowali w powstanie tej szkoły, natomiast pojęcie rzemiosła w dzisiejszym tego słowa znaczeniu bardzo różni się od tego, co miało miejsce kilkanaście lat temu, czyli jeżeli szkoła powstała 19 czy 20 lat temu, to ten kształt rzemiosła był zupełnie inny, dzisiaj często te tradycyjne zakłady rzemieślnicze przekształciły się w średnie i duże firmy na terenie powiatu wrzesińskiego, i tak samo ze sprzętu takiego można powiedzieć dość często nieskomplikowanego i prostego, gdzie ta praca manualna była tą wartością, to dzisiaj są firmy też bardzo dobrze wyposażone w nowoczesny sprzęt i te zakłady rzemieślnicze się też przez tych kilkanaście lat bardzo mocno.

wywiad-z-markiem-dyba-okladka

Wywiad z Markiem Dybą dyrektorem PCEZ we Wrześni

Panie Dyrektorze, w związku z ogromnymi planami Powiatu Wrzesińskiego Pana też obejmie restrukturyzacja…

Tak. W ramach projektu realizowanego przez powiat wrzesiński powstaje kilka obiektów, m.in. Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, ale również zostanie przeprowadzana kompleksowa modernizacja istniejącego Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej. Nasza placówka oświatowo-wychowawcza działa w trzech zakresach: kształcenia praktycznego, ustawicznego oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego. Modernizacja pozwoli na wyposażenie placówki w nowe urządzenia oraz pracownie. Dostosowujemy się do potrzeb rynku pracy we Wrześni, który ulega ogromnym zmianom, ponieważ zaczyna dominować branża motoryzacyjna ze względu na największego gracza, jakim jest Volkswagen. Dzięki temu, że usadowił się tutaj, firmy, które kooperują, dostosowały się częściowo do jego produkcji, ale też uruchomiły działalność nowe przedsiębiorstwa, żeby być jak najbliżej głównego dostawcy. Praktycznie wszystko, co łączy się z branżą motoryzacyjną, cały czas się rozwija i zazębia.

Nieco żartem zapytam, czy będziecie Państwo dla siebie konkurencją – stare centrum i nowa placówka?

W zasadzie to pytanie do władz, a więc do starosty, ponieważ Powiat Wrzesiński zawiaduje obiektami. Na pewno będziemy współpracować, ponieważ obecne Centrum po modernizacji przeznaczymy dla młodzieży i pracowników młodocianych. Chciałbym jednak podkreślić, że mamy ogromne trudności ze zdobyciem wykwalifikowanej kadry do nauczania przedmiotów zawodowych. Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii zostanie głównie ukierunkowane na osoby dorosłe pracujące i dokształcające się, ale również pozostanie do dyspozycji młodzieży kształcącej się w zawodach realizowanych w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej. Szerszy zakres przewidujemy u kolegi dyrektora Centrum. Obejmie on działalność komercyjną dla osób dorosłych i edukacyjną dla młodzieży. Nie ma sensu wszystkiego dublować. Maszyny i urządzenia są w tej chwili drogie, niektóre w kwocie powyżej miliona złotych, więc byłoby nierozsądne, żeby np. nowoczesna pracownia obrabiarek sterownych numerycznie znajdowała się w dwóch miejscach położonych blisko siebie.

Jak rozumiem, intensywnie Państwo współpracujecie, by funkcjonować na zasadzie kompatybilności?

Oczywiście, uzupełnianie to podstawa, ponieważ to nie jest tablica i kreda. To drogie wyposażenie, którego koszty tam mieszczą się w granicach kilkunastu czy dwudziestu paru mln zł, tutaj dochodzą do granicy 50 mln zł, i nie można pozwolić, żeby ono stało. Niektóre elementy będą takie same, np. podstawowe, typu narzędzia pomiarowe, stoły narzędziowe, stoły ślusarskie, wiertarki, drobny sprzęt.

Myślę, że będziecie się świetnie uzupełniać.

Centrum musi oddziaływać na lokalnych przedsiębiorców i dostosowywać się do ich potrzeb. Ma promieniować nie tylko na Wrześnię, nie tylko na powiat, ale przynajmniej na Wielkopolskę – na pewno będziemy zabiegać o to, żeby korzystali z niego pracownicy z całej Polski.