Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii

cbirnt-wartosc-inwestycji
37 mln zł

Wartość
inwestycji

cbirnt-powierzchnia
4400 m2

Całkowita
powierzchnia

cbirnt-sale-szkoleniowe
15

Wyposażoncyh Sal
szkoleniowych

Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach jest jednostką edukacyjną w ramach struktury Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej, której budowę ukończono we wrześniu 2018 roku. Obiekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, gdzie ulokowane są wiodące w regionie firmy.

W pełni wyposażonych pracowniach są możliwe szkolenia dla uczniów i dorosłych, służące prowadzeniu efektywnego kształcenia zawodowego i dostosowywaniu kwalifikacji do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

Projekt jest realizowany przez powiat wrzesiński przy dofinansowaniu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Całkowita wartość inwestycji to ponad 47 mln zł.