logo

Rozwój i promocja sektora VET w Polsce

“Jak promować i prowadzić klasę patronacką w warunkach polskich na podstawie doświadczeń krajów Liechtenstein, Szwajcaria i Niemcy.”
Pod takim hasłem Centrum Badań, będące w strukturach Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we współpracy z Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Instytut Analiz Rynku Pracy i WorldSkills Liechtenstein opracowuje strategię, rozwoju i popularyzacji szkolnictwa zawodowego pod kątem powiatu wrzesińskiego.
Opracowana strategia będzie planem do wdrożenia dla innych jednostek, do prowadzenia klas patronackich przez szkoły i przedsiębiorstwa.

Projekt ma na celu:

  • rozwój kształcenia zawodowego wobec zmieniających się potrzeb ekonomicznych i społecznych
  • wzmacniane współpracy pomiędzy edukacją a przedsiębiorcami
  • rozwój edukacji włączającej
  • rozwój organizacji i zarządzania pomiędzy instytucjami edukacyjnymi
  • rozwijanie współpracy międzysektorowej
  • otwarcie na współpracę i wymianę dobrych praktyk.

Więcej informacji na stronie internetowej:
https://edunet-poland.pl/rozwoj-i-promocja-sektora-vet-w-polsce/?fbclid=IwAR2am8goBV9JyHYggZlc57LwhTihI5Wu2e-kMSOXGqAlfCEy726eBgqqnCc

Możliwość komentowania została wyłączona.