Szkolenia ponadfachowe

– kierowanie i przywództwo
– komunikacja
– prowadzenie rozmów z pracownikiem
– współpraca
– budowanie i integracja zespołu
– motywacja
– zarządzanie konfliktami
– radzenie sobie ze stresem i sytuacjami wyzwań zawodowych
– prezentacja i moderowanie spotkań
– zarządzanie samym sobą w pełnionej roli zawodowej
– samoodpowiedzialność
– zarządzanie emocjami
– wypalenie zawodowe i work-life balance
– asertywność
– zarządzanie zmianą

Do dyspozycji uczestników w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii znajdują się: sale konferencyjne, strefa cateringowa, sale dydaktyczne

- kierowanie i przywództwo
- komunikacja
- prowadzenie rozmów z pracownikiem
- współpraca
- budowanie i integracja zespołu
- motywacja
- zarządzanie konfliktami
- radzenie sobie ze stresem i sytuacjami wyzwań zawodowych
- prezentacja i moderowanie spotkań
- zarządzanie samym sobą w pełnionej roli zawodowej
- samoodpowiedzialność
- zarządzanie emocjami
- wypalenie zawodowe i work-life balance
- asertywność
- zarządzanie zmianą