Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego

Dnia 26.01.2023 r. w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii odbyła się konferencja współorganizowana z Polsko – Niemiecką Izbą Przemysłowo Handlową (AHK). Konferencja została zrealizowana w ramach projektu „Rozwój i promocja sektora VET w Polsce. Jak promować i prowadzić klasę patronacką w warunkach polskich na podstawie doświadczeń krajów Liechtenstein, Szwajcaria i Niemcy”. Podczas Konferencji poruszone zostały głównie tematy związane z poprawą jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego, ale również kształcenia ustawicznego. Mówiono między innymi o modelach kształcenia zawodowego czy finansowaniu kształcenia dualnego. Ważnym elementem Konferencji był panel dyskusyjny, w którym czynny udział wzięli wszyscy zaproszeni goście chętnie dzielący się swoją wiedzą i doświadczeniem.  

© 2020 CBiRNT. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Możliwość komentowania została wyłączona.