wywiad-z-dionizym-jasniewiczem-okladka

Wywiad ze Starostą Wrzesińskim Dionizym Jaśniewiczem

Panie Starosto, w kwietniu radni powiatowi na XXX sesji wyrazili zgodę na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu „Budowa i Wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii”…

Tak, będzie usytuowane w sercu wrzesińskiej strefy aktywności gospodarczej w Grzymisławicach. Jesteśmy w tej chwili już w fazie rozpoczęcia realizacji inwestycji. Podpisaliśmy umowy z wykonawcą na realizację części budowlanej. Mają na to rok, druga część to wyposażenie. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego2014+” Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”

Ile się Panu udało wynegocjować?.

Uzyskaliśmy73 mln dofinansowania, pozostała część to udział własny. Projekt  oprócz części związanej z budową obiektu i wyposażeniem, obejmuje projekty dotyczące kształcenia zawodowego i dotyczy to zarówno osób pracujących, bezrobotnych jak i młodocianych. Centrum będzie prowadziło przygotowanie zawodowe na takim poziomie, w jakim funkcjonują  firmy, które są zainteresowane kształceniem swoich pracowników, stąd wielkość obiektu, jak i charakter wyposażenia i poziom zaawansowania technologicznego będzie odpowiadać temu, co dzisiaj jest w najnowocześniejszych fabrykach, zarówno naszego powiatu jak i regionu .  Kilkadziesiąt podpisanych  z firmami listów intencyjnych  pokazuje, że  zainteresowanie nowym przedsięwzięciem jest znaczące.

Realizujecie Państwo wspaniałą rzecz dla gospodarki, ponieważ brakuje ludzi z wykształceniem zawodowym, dla tych, którzy potrzebują dobrego wykształcenia i dla podmiotów, które potrzebują pracowników, tak że jest to taki hat- trick w jednym meczu.

Tak, chciałbym tutaj, jakby domykając Pani myśl, powiedzieć , że stwarzamy coś, co jest na rynku pewną nową jakością.

Gratuluję Panu przede wszystkim zaparcia,  podobno walczył Pan jak lew .

To znaczy próbowano ten projekt mocno okroić. Czyli próbowano go sprowadzić  do zbudowania tylko Centrum , natomiast  mieliśmy świadomość tego, że bez stworzenia bazy pobytowej,  bylibyśmy zdani tylko na hotele czy pensjonaty w okolicy. Grupa osób, która będzie uczestniczyła w szkoleniach, kursach czy kształciła się, musi mieć zaplecze pobytowe i  to był jeden z elementów  walki o ten projekt

Tylko teraz  musi się on zmaterializować.

Kiedy będzie się materializować?

Już się materializuje, wspomniałem o podpisanej umowie, natomiast nie rozstrzygnęliśmy konkursu   na  część sportowo-dydaktyczną i pobytową, z tego względu że jest dosyć trudna sytuacja na rynku wykonawczym, natomiast złożone   nam propozycje, znacząco przekraczały wyliczenia kosztorysowe, stąd będziemy podejmowali następne próby.

Używali skrótu, aha budujecie to centrum dla Volkswagena, prawda. Na pewno lokalizacja Volkswagena we Wrześni była przyczynkiem do tego, że zaczęliśmy rozmawiać na temat tego centrum, ale projekt powstawał, jak żeśmy go materializowali, okazało się, że tych podmiotów zainteresowanych tego rodzaju przedsięwzięciem jest dużo i że to odpowiada dokładnie na ten moment kiedy na rynku pracy brakuje specjalistycznych dobrze wykwalifikowanych pracowników, których firmy poszukują, w ogóle jest sytuacja na rynku pracy dzisiaj dosyć trudna, bo można powiedzieć, na terenie powiatu wrzesińskiego bezrobocie zniknęło, ale cały problem jest jeszcze w strukturze osób, które występują na rynku pracy, czyli tych, którzy są potrzebni do konkretnych zadań, właśnie centrum ma tą strukturę budować zgodnie z zapotrzebowaniem.

No i wypełnić tą lukę, bo właśnie brakuje rąk do pracy, szczególnie zawodowców, ci, którzy mają zawody, macie Państwo w założeniu pracować z rzemiosłem?

Z rzemiosłem współpracujemy od dłuższego czasu z tego względu, że we Wrześni przed kilkunastu laty powstała szkoła rzemieślnicza. Kiedyś mieliśmy jedną szkołę zawodową, którą jest dzisiaj Zespół Szkół Politechnicznych, to był zespół szkół zawodowych, wyłoniła się szkoła zawodowa rzemieślnicza, która jest jakby dodatkowym elementem kształcenia zawodowego i to najczęściej jest młodzież, która podpisuje umowy z konkretnymi rzemieślnikami, natomiast proces dydaktyczny odbywa się w szkole, a praktyczny odbywa się w konkretnych firmach i warsztatach, tak że ta współpraca z rzemiosłem jest u nas nie tylko formalnie prowadzona, ale Zespół Szkół Zawodowych numer 2 ma jakby swoją drugą nazwę Szkoła Rzemieślnicza. Rzemieślnicy się mocno zaangażowali w powstanie tej szkoły, natomiast pojęcie rzemiosła w dzisiejszym tego słowa znaczeniu bardzo różni się od tego, co miało miejsce kilkanaście lat temu, czyli jeżeli szkoła powstała 19 czy 20 lat temu, to ten kształt rzemiosła był zupełnie inny, dzisiaj często te tradycyjne zakłady rzemieślnicze przekształciły się w średnie i duże firmy na terenie powiatu wrzesińskiego, i tak samo ze sprzętu takiego można powiedzieć dość często nieskomplikowanego i prostego, gdzie ta praca manualna była tą wartością, to dzisiaj są firmy też bardzo dobrze wyposażone w nowoczesny sprzęt i te zakłady rzemieślnicze się też przez tych kilkanaście lat bardzo mocno.

Możliwość komentowania została wyłączona.